Φυλετικά στερεότυπα και αντικειμενοποίηση των κοριτσιών - Δραστηριότητα 1

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ''Ας μιλήσουμε για τα στερεότυπα και την αντικειμενοποίηση''

Διάρκεια: 15 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης:  Μαυροπίνακας / PC / Προβολέας

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Διαδικτυακό εργαλείο για βιντεοκλήσεις όπου μπορούμε να μοιραστούμε μια παρουσίαση στην οθόνη / Χαρτί / Στυλό & μολύβια για κάθε συμμετέχοντα.

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός πρόκειται να κάνει έναν εισαγωγικό γύρο, στον οποίο κάθε συμμετέχων πρέπει να πει το όνομά του, την ηλικία του και τι είναι ισότητα κατά τη γνώμη του / της. Αυτό θα δείξει τις γενικές γνώσεις σχετικά με την ισότητα στην ομάδα και θα βοηθήσει τον δάσκαλο / εκπαιδευτή να ανακατευθύνει το εργαστήριο σε αυτό το πεδίο (ο τρόπος ομιλίας, το «επίπεδο» των συζητήσεων….).

Για να ξεκινήσει με τον σκοπό της δραστηριότητας, ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός πρόκειται να γράψει στον πίνακα τις λέξεις «φύλο», «στερεότυπο» και «αντικειμενοποίηση» σε μεγάλο μέγεθος. Οι συμμετέχοντες θα έχουν 5 λεπτά προκειμένου να σηκωθούν και να γράψουν στον πίνακα, δίπλα σε κάθε ιδέα, λέξεις που έρχονται στο μυαλό τους όταν σκέφτονται αυτές τις λέξεις.

Στο τέλος των 5 λεπτών, όλες οι συνεισφορές θα διαβαστούν και οι συμμετέχοντες θα προτείνουν από κοινού τους ορισμούς. Μη διστάσετε να μιλήσετε για ορισμένα θέματα που αναδύονται όταν γράφονται οι λέξεις στον πίνακα. Για παράδειγμα, όταν σκέφτονται το φύλο, θα μπορούσαν να το συγχέουν με τον σεξουαλικό προσανατολισμό. Αυτή η δραστηριότητα είναι η ευκαιρία να διευκρινίσετε τους όρους νωρίς.