Φυλετικά στερεότυπα και αντικειμενοποίηση των κοριτσιών - Δραστηριότητα 3

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Κριτικής ''Πού βρισκόμαστε σε αυτό το πρόβλημα;''

Διάρκεια: 40 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Μολύβια / Στυλό / Χαρτιά / Χαρτόνια / Κόλλα / Αποκόμματα περιοδικών και εφημερίδων / Κενά κουτιά από χαρτόνι

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Διαδικτυακό εργαλείο για τη δημιουργία συνθέσεων ή σχεδίων όπως καμβάς, power point, photoshop, βαφή…

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι συμμετέχοντες πρόκειται να εργαστούν για τον όρο «στιγμή λάμψης φύλου». Μια «στιγμή λάμψης φύλου» είναι μια στιγμή που συνειδητοποιήσατε ότι σας αντιμετωπίζουν διαφορετικά λόγω του φύλου σας. Για παράδειγμα, ένα κορίτσι που δεν επιτρέπεται να παίζει ποδόσφαιρο ή ένα αγόρι που του λένε ότι δεν πρέπει να παίζει με κούκλες. Θα μπορούσε να περιλαμβάνει οτιδήποτε από τα παιχνίδια με τα οποία επιτρέπετε να παίζετε, έχοντας επίγνωση των διαφορετικών κανόνων για αγόρια και κορίτσια, μέχρι το να αισθάνεστε άβολα λόγω του φύλου σας σε μια συγκεκριμένη κατάσταση.

Κάθε συμμετέχων πρέπει να αναπαραστήσει σε χαρτί (με δημιουργικό τρόπο) μια τέτοια στιγμή που έζησε (κατά προτίμηση την πρώτη ή την πιο σχετική που θυμάται). Αυτή η αναπαράσταση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ως σχέδιο, ως κολάζ, ως ποίημα, ως ιστορία κ.λπ. Ο στόχος είναι οι συμμετέχοντες να αισθάνονται ελεύθεροι να πουν την ιστορία τους με τον τρόπο που προτιμούν. Είναι εντάξει, αν θέλουν να πουν την ιστορία μόνο χωρίς να παρουσιάζουν καλλιτεχνικά αποτελέσματα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το υλικό για να γράψουν τι θα πουν στην ομάδα.