Φυλετικά στερεότυπα και αντικειμενοποίηση των κοριτσιών - Δραστηριότητα 4

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4: Αξιολόγηση ''Τι μπορούμε να κάνουμε;''

Διάρκεια: 25 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Καρτέλες/Χαρτιά/Χαρτί με ζωγραφισμένο πίνακα για βελάκια/Στυλό

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: N/A

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Σε αυτήν την τελευταία δραστηριότητα ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός πρόκειται να αξιολογήσει τη μάθηση του εργαστηρίου καθώς και τις πιθανές λύσεις στην καθημερινή τους ζωή για τα προβλήματα που έχουν μάθει οι συμμετέχοντες. Σε έναν από τους τοίχους θα βρίσκεται ένα χαρτί με ένα dartboard πάνω σε αυτό. Οι συμμετέχοντες θα έχουν λίγα χαρτιά με 3 διαφορετικά χρώματα. Κάθε χρώμα αντιπροσωπεύει μια πτυχή του εργαστηρίου:

Κίτρινο: Μάθηση σχετικά με τα στερεότυπα του φύλου και την αντικειμενοποίηση των κοριτσιών.

Πράσινο: Ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και των τύπων δραστηριοτήτων.

Ροζ: Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτών των προβλημάτων.

Πρέπει να γράψουν τι έχουν μάθει και πώς βρήκαν τις δραστηριότητες, καθώς και κάποιες προτάσεις βελτιώσεων, στο κίτρινο και το πράσινο, και επίσης να βάλουν τα χαρτιά τους στον πίνακα. Αν τα βάλουν κοντά στο κέντρο, σημαίνει ότι δίνουν υψηλή βαθμολογία στο εργαστήριο και καθώς τα βάζουν πιο μακριά από το κέντρο, αυτό σημαίνει λιγότερη βαθμολογία. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να κάνουν σχόλια για τα δύο θέματα τη στιγμή που βαθμολογούν κάθε ένα από τα θέματα και τα σχόλια.

Στο ροζ post-its, πρόκειται να γράψουν τουλάχιστον 3 πράγματα που μπορούν να κάνουν στην καθημερινή τους ζωή για να βελτιώσουν την κατάσταση σχετικά με τα στερεότυπα φύλου και την αντικειμενοποίηση των κοριτσιών. Μετά από αυτό θα βάλουν όλα τα post-its μαζί, και ο δάσκαλος / εκπαιδευτικός θα τα διατηρήσει ως δέσμευση για περαιτέρω εργαστήρια.