Καλές πρακτικές στην επικοινωνία

Φάση 1: Ανάγνωσης    Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

1. ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

2. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

  • Γνώση βασικών εννοιών που σχετίζονται με το ζήτημα του φύλου στην επικοινωνία.
  • To learn to recognise gender stereotypes.
  • To refine the ability to recognise and deconstruct stereotypes / gender biases active in communication.
  • Κοινωνικό αντίκτυπο των στερεοτύπων των φύλων στη μαζική επικοινωνία.

3. ΣΚΟΠΟΣ

Με τη βοήθεια θετικών και αρνητικών παραδειγμάτων και καμπανιών επικοινωνίας, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν διαφορετικές δυναμικές με βάση τα στερεότυπα των φύλων στην επικοινωνία. Το εργαστήριο θα προτείνει εκστρατείες από διαφορετικές περιόδους, που έχουν αναπτυχθεί για διαφορετικά μέσα επικοινωνίας (εφημερίδες, τηλεόραση, κοινωνικά μέσα), προκειμένου να παρέχουν μια ευρεία επισκόπηση.

Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να προβληματιστούν σχετικά με την πιθανή χρήση στερεοτύπων φύλου και πώς μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη των ανθρώπων. Θα εξετάσουν διαφημίσεις προϊόντων, διαφημίσεις και κοινωνικές εκστρατείες: μερικά από αυτά έχουν βραβευτεί για την ευαισθησία τους, ενώ άλλα θεωρούνται αρνητικά από τους καταναλωτές.

4. ΦΥΛΟ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

Ομάδα Στόχου: Νεαροί ηλικίας από 12 - 17 χρονών.

Φάση Ανάγνωσης: 30 λεπτά

Φάση Εφαρμογής: 30 λεπτά

Φάση Κριτικής: 30 λεπτά

Φάση Αξιολόγησης: 30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Different objects/PC and projector/Internet connection.

Εργαλεία για την διαδικτυακή δραστηριότητα: Υπολογιστής/Καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο/Διαδικτυακή πλατφόρμα για βιντεοκλήσεις στις οποίες μπορούμε να συντονίσουμε μια συζήτηση.