Διαδικτυακή βία με βάση το φύλο στις διάφορες μορφές και κατάχρηση νέων τεχνολογιών - Δραστηριότητα 2

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2: Εφαρμογής "Τρολ και συναισθήματα"

Διάρκεια:  30 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Προβολέας βίντεο / Έντυπες αφίσες των τρολ / Πολύχρωμα στυλό, μολύβια και μαρκαδόροι

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Βιντεοδιάσκεψη / Jamboard 

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Οι δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί θα προβάλουν αυτό το βίντεο στο οποίο εξηγούνται εν συντομία 10 μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού και βίας στο διαδίκτυο: https://www.youtube.com/watch?v=0Xo8N9qlJtk&fbclid=IwAR3MOmyYN6GMPHG9Ao6j_pzF1i1A5WqRM4-CSybm9LqvEegnHoyng3IxAA8    

Εναλλακτικά, μπορούν να δείξουν την παρουσίαση powerpoint του εργαστηρίου 8 "Από εσάς εξαρτάται".

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτικοί/δάσκαλοι θα διεξάγουν μια συζήτηση, επεξηγώντας το βίντεο σχετικά με διάφορες μορφές εκφοβισμού στο διαδίκτυο. Σε αυτή τη φάση, οι εκπαιδευτικοί/καθηγητές θα πρέπει να είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε ερωτήσεις και να διευκρινίσουν διάφορες καταστάσεις. Οι δάσκαλοι/εκπαιδευτικοί θα παρουσιάσουν το μοντέλο του παγόβουνου. Το iceberg model χρησιμοποιείται συνήθως σε διαπολιτισμικές παρεμβάσεις. Σε αυτή την περίπτωση, το μοντέλο του παγόβουνου θα τροποποιηθεί για τις ανάγκες του εργαστηρίου, εξηγώντας την έμφυλη και διαδικτυακή βία. Στο μοντέλο του παγόβουνου το βυθισμένο μέρος του παγόβουνου δείχνει τα εγγενή προβλήματα μιας κατάστασης. Η κορυφή του παγόβουνου δείχνει τις εκδηλώσεις αυτού του προβλήματος. Στην περίπτωσή μας θα αντικαταστήσουμε το παγόβουνο με την εικόνα ενός τρολ (αυτό για να κάνουμε ένα λογοπαίγνιο με το είδος του διαδικτυακού εκφοβισμού που ονομάζεται τρολάρισμα).