Σεβασμός και Καταδίκη - Δραστηριότητα 3

Φάση 1: Ανάγνωσης   Φάση 2: Εφαρμογής   Φάση 3: Κριτικής   Φάση 4: Αξιολόγησης

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3: Αξιολόγησης ''Λέω ΟΧΙ στον εκφοβισμό στον κυβερνοχώρο;''

Διάρκεια:   40 λεπτά

Εργαλεία για την δραστηριότητα δια-ζώσης: Ακουαρέλες / Στυλό / μολύβια / πινέλα / φύλλα χαρτιού / στυλό.

Εργαλεία για διαδικτυακή δραστηριότητα: Πρόκειται να χρησιμοποιήσουν κάποιο διαδικτυακό εργαλείο όπως power point, canva, paint, photoshop. Θα επιλέξουν εκείνο στο οποίο είναι καλοί. Τα άλλα μέρη της δραστηριότητας είναι τα ίδια / Καλή σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Σύντομη περιγραφή της δραστηριότητας:

Κάθε ομάδα τραβάει ένα μόνο φύλλο και ενεργώντας ως "εθελοντές" πρέπει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το πρόβλημα του διαδικτυακού εκφοβισμού - ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα για να αλλάξουν οι αρνητικές συμπεριφορές. Κάθε ομάδα πρέπει να παρουσιάσει τη δουλειά της στους άλλους και να την αναλύσει.

Το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι να ευαισθητοποιηθούν οι νέοι σχετικά με το πώς μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες κοινωνικές πρωτοβουλίες, καθώς και να κατανοήσουν τα θέματα του διαδικτυακού εκφοβισμού και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το θέμα αυτό. Εναλλακτικά, οι συμμετέχοντες μπορούν να δημιουργήσουν μια κοινωνική καμπάνια με κατάλληλες δηλώσεις αντί να σχεδιάσουν μια αφίσα.